Skip to product information
1 of 4

SOUVNI

Scented Soy Candle - Bouji Soja Awomatik, 9oz

Scented Soy Candle - Bouji Soja Awomatik, 9oz

Regular price $15.25 USD
Regular price Sale price $15.25 USD
Sale Sold out

Bouji sa anbale avèk awoma ki va penetre tout kay la.
Bokal la fèt ak vè e li peze 9 oz, e mezire 7,1 cm 8,8 cm).
Pwodui a fabrike avèk yon melanj lasi soja ki san pou san (100%) naturèl.
Mèche ki nan bouji a fè ak koton 100% koton.
Chwazi pami senk diferan pafen awomatik.
Sonje byen ke tout pafen yo gen menm koulè lasi.

Packed with immersive aromas, these scented candles come in 9oz glass jars and are one size (2.8″ × 3.5") (7.1cm × 8.8cm). Made with 100% natural soy wax blend, each candle features a 100% cotton wick and a permanent adhesive label where your custom designs can come alive.
.: Materials: 100% natural soy wax blend, 100% cotton wick and a glass jar
.: One size: 2.8″ × 3.5" (7.1cm × 8.9cm)
.: Burning time: 50-60 hours
.: Glossy permanent adhesive label
.: Choose from five different aromatic scents
.: Assembled in the USA from globally sourced parts
.: NB! All scents have the same wax color

View full details