Skip to product information
1 of 4

SOUVNI

Oval Necklace - chèn

Oval Necklace - chèn

Regular price $12.65 USD
Regular price Sale price $12.65 USD
Sale Sold out

Chèn sa fèt avèk bon jan materyèl leton non sèlman ki ba li bote, men ki fè l dirab tou. Pano ki gen konsepsyon yo sou li a fèt avèk aliminyòm. Bon ti bijou ki dirab e ki va konplete nènpòt vètman ou mete, ni fi ni gason
This pendant and its chain are made with robust brass material for dazzling looks that are long-lasting. The panel is made with aluminum while the pendant itself comes in a unique shape of an ellipse.
.: Zinc alloy pendant and necklace chain
.: Ellipse-shaped pendant
.: White aluminum print surface

View full details